www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

17-12-2022

“Nyah ... Iki olèh-oleh ponakan seko Jakarta ...,” Koh Bos karo nyerahké bingkisan sak ukuran dhuwit satus èwunan. “Opo isiné Koh?” Nyah Ndut penasaran.

“Dhuwit-dhuwit-an Nyah ...”

Kang Yos : “Tuku nang endi Koh?”

“Nang sekitar Bank Indonesia Kang. Ponakan karya wisata nang Bank Indonesia. Liyané podho mlebu ning dè’é malah kluyuran dhéwé karo komplotané kaé, terus tuku dhuwit-dhuwitan ...”

“Nang sekitar Bank Indonesia ...”

“Hè’èh Kang ...”

“Ponakanku yo wis nyimpen dhéwé, sèri monopoli karo sèri peningset ...”

“Lho kok ono sèri peningset barang Koh?” Totok melu penasaran.

“Butuh Tok?” Totok pancèn ono rencana tahun ngarep kawin karo Nèng [...] Koh Bos lanjut : “Butuh sing piyé ... Sing nomer sèriné digawé tanggal tahun kawiné, iso ... nomer sèri digawé tanggal lahir, iso ... Bébas Tok ...?”

Cuk Bowo : “Tanggal pas gunung Mrapi njebluk iso Koh?”

“Iso banget Cuk.”

“Carané pesen piyé Koh?”

“Tinggal telpon ngko dikirim langsung ...”

“Dipakètké Koh?”

“Hè’èh Tok ...”

Nyah Ndut ngetoké bingkisan seko tas kresek, di-delok-delok terus takon nang Koh Bos : “Lho iki séri bedo yo Koh ...” Likwan mélu penasaran : “Coba Nyah ...” Nyah Ndut ngulungké bingkisan olèh-olèh seko ponakané Koh Bos nang Likwan.

Likwan : “Oooo ... iki sèri ‘PEJABAT’ Nyah ...”

Cak Babo : “Seri opo Lik?”

“Pejabat Cak ...”

Cuk Bowo : “Dibukak Lik ... Olèh to Nyah ...”

“Oké ... oké ...” Likwan terus bukak bingkisan, lembaran dhuwit-dhuwit-an ditokké siji-siji. “Lha iki dhuwit kok ora ono angkané Koh ...?”

“Mbuh Lik, aku dhéwé yo durung ngintik ...”

“Mung ono tulisan waé ...”

Mas Amir : “Tulisan opo kuwi?”

Likwan njupuk sak lembar, terus diwoco tulisan sing ono nang dhuwit-dhuwi-tan kuwi : “Iki tulisané: ‘TANPA KEHORMATAN’, Mas ....”

“Mantaaab!”

Totok terus mèlu njupuk sak lembar, diwoco : “Iki tulisané: ‘ASAL NJEPLAK’, Mas ...”

“Mantaaab!”

Cuk Bowo : “NDÈK-NDÈK-AN Mas ...”

“Mantaaab!”

Nyah Ndut : “Iki tulisané: ‘ASU KABÈH’, Mas ....”

Blistering barnacles!!”

“Opo kuwi Mas ...”

“Asu kabèh Nyah ...” *** (17-12-2022)

Uang-uang-an