www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

20-06-2021

“Lhooo kok wis tekan kéné Tok ...,” Nyah Ndut penasaran.

“Hè’èh Nyah, bosen ...,” jawab Totok karo pesen kopi Sidikalang.

“Bosen opo bosen ...,” Cuk Bowo mèlu penasaran.

“Mules Cuk .”

“Lha opo mangan sing ora genah kuwi ..,” Cak Babo nimbrung.

“Ora Cak. Isiné suwé-suwé malah weteng dadi neg, dadi mules ..”

Kursus kader-é Tok?!” Kang Yos yo mèlu penasaran.

“Hè’èh Kang. Ngrembug soal ‘kawulo alit’ kuwi lho Kang.”

“Iki mesti soal sing-‘alit’ piyè bèn iso dadi ‘gedhé’ ..,” Mas Amir nebak-nebak.

“Persis Mas.”

“Lha guru kaderé ngajariné piyè?” Koh Bos takon serius.

“Kon baris Koh ...”

“Dadi bèn kawulo ‘alit’ kuwi iso dadi ‘gedhé’, terus kon baris, ngono yo Tok ...,” Likwan nggenahké omongané Totok.

“Hè’èh Lik. Nomer siji soal baris-berbaris. Latihan baris, tuk-wak-gak kuwi lho Lik.”

“Lha nomer loro opo?!”

“Nomer loro Cuk?”

“Hè’èh.”

“Upacara Cuk. Upacara siap grak kaé lho.”

“Dadi karepé guru kader kuwi, nèk wis pinter baris-berbaris lan rutin mèlu upacara, kawulo ‘alit’ kuwi terus iso dadi ‘gedhé’, ngono yo Tok.”

“Hè’èh Cuk. Ngono kuwi dibolan-balèni Cuk, yo suwé-suwé malah dadi mules waé ...”

“Latihané yo mung loro kuwi?” Kang Yos dadi mèlu gethem-gethem.

“Ora Kang. Ono latihan mbengok karo tangan diunggahké. Tangan kiwo Kang. Ngacung ngono Kang. Bar upacara kuwi kudu dipraktèkké Kang ..”

“Mbengok opo Tok?”

Pro rakyat ... pro rakyat ...!”

“Ngono yo Tok.”

“Hè’èh Cuk.”

Jénius tenan kuwi ...”

Nyah Ndut wis ora tahan mèlu njengat: “Nèk utek nang dengkul, pancèn jénius-é yo nyandhaké mung ngono kuwi Cuk ...”

“Ngono yo Nyah ..”

“Hè’èh Cuk .... Ya’é.”

Totok: “Betul ... betul ...” *** (20-06-2021)

Marhaen Baris